Metsa Ost

METSA OST – METSA MÜÜK SAAREMAAL – METSA OSTMINE

SAARTE METSAMAJANDUSE OÜ on aastast 2002 peamiselt Saaremaal tegutsev ettevõte. Põhilisteks tegevusaladeks on puidukaubandus, metsa ost ja metsamajandamine. Meie ettevõttes töötavad inimesed on oma ala spetsialistid, kes omavad metsamajandamises pikaajalist kogemust. Meie põhitegevuseks on metsa ost , metsa müük, metsamajandamine, metsamaterjali ost ning metsakinnistu ost.

Metsa majandamiseks kasutame nii harvendus- kui ka lõppraidemasinaid, mis annavad võimaluse majandada erinevaid metsatüüpe vastavalt ilmastikuoludele.

Meie partneriteks on mitmed Skandinaavias tegutsevad puidutööstuse ettevõtted, kellele meie varume nii ettevõtetelt kui ka väiksematelt erametsa omanikelt metsamaterjali. Lisaks ostame metsakinnistuid ning raieõiguseid.

Oleme oma tegevustes efektiivsed, kuid samas keskkonnasõbralikud, et metsa tootlikkus ja uuenemisvõime säiliksid. Aitame metsaomanikku kinnistu hindamisel, metsamajanduskavade koostamisel, maamõõdutööde korraldamisel.

METSA OST

Metsandusettevõte Saarte Metsamajandus OÜ pakub metsaomanikele abi metsa majandamisel. Metsamajandus on hea partner, kui plaanid metsa müüa.

SINU PARTNER

Saarte Metsamajandus OÜ poole tasub pöörduda
kui vajad abi metsandusdokumentide vormistamisel, metsa majandamise küsimustes või otsid metsale ostjat.

EDUKAS MÜÜK

Kui plaanid metsa müüa, siis on eduka tehingu eelduseks professionaalne partner, kes aitab korda ajada kõik dokumendid ja annab head nõu.

Metsa ost, metsakinnistu ost

Kasvava metsa raieõiguse ostu puhul jääb metsakinnistu müüjale alles ja seda on võimalik edasi majandada (näiteks harvendus- või hooldusraiete korral jääb suurem osa metsa kasvama), siis toob sama metsakinnistu omanikule ka edaspidi tulu. Kui metsa majandamiseks endal suurt huvi ja võimalusi ei ole, siis on lahenduseks kogu metsakinnistu müük. Metsamaa ostu järgselt jääb sellisel juhul metsa edasiseks majandamiseks vajalike dokumentide vormistamine (näiteks metsamajanduskava koostamine) ja tööde organiseerimine täielikult ostja pädevusse.

Ostame Metsa

 • Metsa ost ja metsamaa ost
 • Metsamaad – raieküpset, keskealist ja noorendike
 • Kinnistuid piiranguvöönditesse
 • Raieõigust e. kasvavat metsa
 • Metsakinnistuid
 • Hüpoteegiga koormatud kinnistuid
 • Raiutuid kinnistuid
 • Metsamaterjali
 • Raieõigust

Metsakinnistute ost ja müük

Ostame teie metsakinnistu, ka osaliselt tehtud raietega. Püüame teha parima pakkumise.

Kas tead kui palju on sinu mets väärt?

Millest sõltub minu metsa hind?

 • Metsa asukohast
 • Metsa vanusest
 • Puidu kvaliteedist
 • Puuliikidest

Metsaomanikul on oluline teada, mis on tema metsamaa hind. Metsa hind sõltub erinevatest faktoritest. Üheks neist on ligipääsetavus – tihedalt asutatud piirkonnas on üldjuhul metsa hind kõrgem kui võrdväärsel metsakinnistul, mis on hõredalt asustatud. Samuti on oluline ka metsa vanus, kuna raieküps mets on väärtuslikum kui üleküpsenud mets.