Metsa ost | Metsa Ost | Metsa Ostmine | Metsa müük Saaremaal | Saarte Metsamajanduse Müük Saaremaal | Metsamaterjali ost | Metsa kinnistu ost | Metsa kinnistu müük |Metsa Müük | Metsa Müük | Saematerjali Hinnakiri | Saematerjali Müük | Metsa ost | Kasvava Metsa Transport | Metsa Transport | Metsa Teenustööd | Metsa Transport | Metsa Raie Kokkuvedu | Metsa Transport Imaverre Metsa ost | Metsa Ost | Metsa Ostmine | Metsa müük Saaremaal | Saarte Metsamajanduse Müük Saaremaal | Metsamaterjali ost | Metsa kinnistu ost | Metsa kinnistu müük |Metsa Müük | Metsa Müük | Saematerjali Hinnakiri | Saematerjali Müük | Metsa ost | Kasvava Metsa Transport | Metsa Transport | Metsa Teenustööd | Metsa Transport | Metsa Raie Kokkuvedu | Metsa Transport Imaverre Metsa ost | Metsa Ost | Metsa Ostmine | Metsa müük Saaremaal | Saarte Metsamajanduse Müük Saaremaal | Metsamaterjali ost | Metsa kinnistu ost | Metsa kinnistu müük |Metsa Müük | Metsa Müük | Saematerjali Hinnakiri | Saematerjali Müük | Metsa ost | Kasvava Metsa Transport | Metsa Transport | Metsa Teenustööd | Metsa Transport | Metsa Raie Kokkuvedu | Metsa Transport Imaverre

Tel: +372 53 411 444
Email: metsamajandus@gmail.com
METSA OST | METSAKINNISTUTE OSTLOOME PAREMA ELUKESKKONNA

METSA OST | METSAKINNISTUTE OST

Koostades keskkonnasäästlikke, kuluefektiivseid ja kasutajasõbralikke projektlahendusi aitame kaasa parema elukeskkonna rajamisele.

Read More

LOOME PAREMA ELUKESKKONNA

Oleme oma tegevustes efektiivsed, kuid samas keskkonnasõbralikud, et metsa tootlikkus ja uuenemisvõime säiliksid.

Read More

Metsamaterjali ost

Metsamaterjali ost

Vastavalt kliendi soovile ostame kas osad või kõik sortimendid, mis raie käigus saadakse. Vajalik on kehtiva metsateatise olemasolu, mille saab kohalikust keskkonnaametist.

Lisaks koostame mõõtmistulemuste alusel metsamaterjali üleandmise – vastuvõtmise akti, kus on kirjas kui palju ja millist materjali vastu on võetud. Akti koostamiseks on vajalik väljavõte kinnisturaamatust, ning isikut tõendav dokument, mis tõendavad omaniku metsamaterjali valdamise seaduslikkust. Akti alusel koostatakse arve.

PABERIPUU JA PALGI HINNAD VASTAVALT KOKKULEPPELE.

Küsige pakkumist helistades +372 5341 1444, +372 453 3974,

Kirjutage e-mail metsamajandus@gmail.com või astuge läbi meie kontorist

Ringtee 14, Kuressaares.

Kui soovite korraldada metsaraie ise ja otsite metsamaterjali ostjat, pöörduge meie poole.

Me ostame ära saadud metsamaterjali – nii toore kui ka metsakuiva palgi sõltumata puuliigist.

Ostame:

  • kuuse ja männi palki ja paberipuitu
  • kase, haava ja lepa palki ja paberipuitu
  • küttepuiduks nii okas- kui ka lehtpuumaterjali

Kõige tulusam Teie jaoks on müüa küpset ja hästi hooldatud metsamaterjali.

Oleme kursis kõigi õigusaktide ja nõuetega, mis kaasnevad metsamaterjali ostuga, ning anname Teile selles valdkonnas asjatundlikku nõu.

Raieõiguse ja metsamaterjali ostmine

Metsamaterjali ostame üldjuhul kasvaval kujul (n-ö raieõigusena) või eelnevalt raiutud ja laoplatsile virnastatuna. Esimesel juhul teostame ka raide. Valga Puu omab pikaajalisi suhteid kõigi suuremate saeveskitega ning erinevate sortimentide eest pakume konkurensivõimelist hinda, sh küttepuidule ja hakke tootmiseks sobivale metsamaterjalile.

METSAKINNISTU OST

Pakume absoluutselt riskivaba viisi oma metsa haldamine üle anda spetsialistide kätte. Meie üheks oluliseks eeliseks teiste konkurentide ees on kiirus. Tempot aitavad üleval hoida koostööpartnerid, kelleks on Eesti parimad taksaatorid, notarid, maamõõtjad, nõunikud ja saekaatrite omanikud.

Eesti Metsameister on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte.

Metsad ja põllumaad on oluliseks osaks ka tänapäeva ühiskonnas. Seega tuleb neid majandada jätkusuutlikult ja õigesti!

Raie õiguse kasutusvaldus:

Kasutusvaldusleping on raieõiguse võõrandamine notariaalselt. Tegu on metsakinnistu rendilepinguga, mis vormistatakse notaris. Lepingus sätestatakse raie eesmärgil kasutatava metsamaa pindala, hind ja teised tööde teostamiseks ettenähtud nõudmised ja tingimused. Kasutusvaldus on tähtajaline ja enamasti vormistatakse leping kaheks aastaks.

Eesti Metsameister soovitab teostada kasutusvalduse lepingu juhul, kui puudub kehtiv metsamajandamiskava ja kui oma ajaline ressurss on piiratud. Kahe aastane tähtaeg võimaldab valida parima võimaliku aja metsatööde teostamiseks – säästmaks metsaalust pinnast, väljaveoteid ja tagamaks Teile maksimaalset puidusortimendi kokkuostuhinda.